لوگو

نظارت، نصب، و راه‌اندازی صحیح و استاندارد مولدها

توسط محتوا همورا - 23 بهمن 1401
نظارت، نصب، و راه‌اندازی صحیح و استاندارد مولدها

کارشناسان این شرکت می‌توانند در محل نصب پروژه حاضر شده و مطابق نقشه‌های تائید شده نصب، بر اجرای صحیح و استاندارد نصب مولدها نظارت نموده و در صورت نیاز بهترین پیشنهاد فنی خود را جهت بهره‌برداری حداکثری از مولد ارائه نمایند. همچنین نصب تجهیزات مطابق با اصول صحیح فنی قابل انجام بوده است و پس از اتمام نصب، عملیات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی نهایی تست (لود) انجام می‌گردد.

توسط محتوا همورا - 23 بهمن 1401

بحث و تبادل نظر

نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف