تامین کننده مولدهای FGWilson – 4MW  نیروگاه شهرک صنعتی نظرآباد

اولین نیروگاه تولید پراکنده ایران  در سطح توزیع با قابلیت تامین برق شهرک صنعتی نظرآباد و فروش مازاد به شبکه سراسری در بازار برق

 

اطلاعات کلی نیروگاه :

تاسیس  :  1384

برق مورد نیاز شهرک  :  در حال حاضر حدود  3MW

توان برق تولیدی نیروگاه  :  در حال حاضر  7MW

فاز نهایی نیروگاه  :  25MW

تولید حرارت  :  در حال حاضر ندارد

مدت زمان بهره برداری تا کنون  :  حدود 40،000 ساعت