تامین کننده مولد طرح پایلوت دانشگاه کاشان  1MW  :

 

در این طرح پایلوت که  اولین پروژه  به صورت CCHP (تولید همزمان قدرت،حرارت و برودت)در کشور می باشد، با نصب چیلر جذبی در کنار مولد علاوه برتولید برق، تولید گرمایش(در زمستان) و سرمایش(در تابستان) مورد نیاز دانشگاه نیز میسر شده است.

 

اطلاعات کلی نیروگاه  :

تاسیس  :   1389

توان برق تولیدی  :  1MW

توان حرارت تولیدی  :  1.2MW

نوع حرارت بازیافت شده  :  تولید آب گرم( 95  و فشار 3-6 بار)

مورد مصرف حرارت بازیافت شده  :  تامین آب گرم مورد نیاز چیلر جذبی، جهت گرمایش و سرمایش