شرکت اعلا نیرو
عضو  گروه نیرو ویژه

 

  • دارای تفاهم نامه ساخت 1000MW نیروگاه مقیاس کوچک با توانیر
  • دارای اولین پروانه تولید و بهره برداری تولید پراکنده ( DG ) در ایران
  • کارفرما، مجری و بهره بردار اولین نیروگاه تولید پراکنده ایران( نظرآباد – راه اندازی 1384 )
  • کارفرما، مجری و بهره بردار اولین پروژه CHP ایران( طرشت – راه اندازی 1387)
  • مجری اولین پروژه CCHP ایران( دانشگاه کاشان – راه اندازی 1390)
  • کارفرما، مجری و بهره بردار پروژه 200MW نیروگاه تولید پراکنده( تهران – راه اندازی فاز اول 1390)