طراحی محصولات پوشش دار(بی صدا) به نحوی است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های استاندارد اروپا ، از سطح کیفیتی بالاتر از آن نیز برخوردار می باشد. این محصولات می توانند از نظر کیفی با محصولات بدون پوشش رقابت کرده و انعطاف پذیری در مصرف و دسترسی را به همراه دارد

یک عدد قلاب به غیر از شاسی و نقاط اتکای موجود، جهت حمل استاندارد با جرثقیل نیز در این محصولات تعبیه شده است.

جدول اطلاعات محصول

9.5kVa تا 200kVa

200kVa تا 700kVa

 

مولدهای پوشش دار(enclosure) محصولی از کمپانی FG Wilson است که در دو نوع مختلف، یک نوع با قدرت صداگیری بر اساس طراحی FG Wilson و مطابق با استانداردها بوده و نوع دیگر این محصولات  در داخل کانتینر می باشد که همانند یک دستگاه بدون پوشش دارای تانک سوخت، منبع اگزوز و باتری را دارا می باشد.

جدول اطلاعات محصول

730kVa تا 2000kVa