طراحی محصولات بدون پوشش FG Wilson به گونه ای است که هزینه های نصب را کاهش می دهد. این محصولات مجهز به تانکر سوخت با ظرفیت های بالا، باتری، تابلو کنترل دستی و اتوماتیک، کلید اتوماتیک و منبع اگزوز فابریک می باشند.

جدول اطلاعات محصول

9.5kVa تا 200kVa

برای مولدهای دارای قدرت بالا، کمپانی FG Wilson تولیداتی ارائه می نماید که امکان مطابقت آن با نیازهای مشتری را آسان می سازد. سیستم کنترل، کلید اتوماتیک و تانک سوخت روزانه به صورت فابریک با پکیج مولد ارائه می گردد.

جدول اطلاعات محصول

200kVa تا 700kVa

730kVa تا 2000kVa