مولدهای دیزلی FG Wilson در دو نوع بدون پوشش و دارای پوشش ضدر صدا به صورت تک فاز و سه فاز ارائه می شوند. فهرست انواع این محصولات در ادامه آورده شده است.

مولدهای تک فاز

مولدهای بدون پوشش

مولدهای دارای پوشش ضد صدا