مولدهای گازی و دیزلی FG Wilson انگلستان در تنوع و قدرت های مختلف طراحی شده تا نیازهای متنوع مشتریان را پوشش دهند.

گستره محصولات متنوع دیزلی از مولد تک فاز 7kVA تا مولد پرقدرت 2250kVA را شامل می شود که در ادامه این بخش فهرست و جداول مربوط به آنها در دسترس قرار گرفته است.

ورود به صفحه مولدهای دیزلی

 

مولدهای گازسوز از 51kVA تا 1250kVA ارائه شده اند که کارد آنها بصورت دائم کار و یا نیروگاهی بوده و همچنین قابلیت بکارگیری سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) را دارا می باشند.

ورود به صفحه مولدهای گازی