شرکت اعلا نیرو
تامین کننده مولدهای:

-  گازی ( Gas Engine )

-  دوگانه سوز ( Dual Fuel )

-  بیوگاز (& Biomass Biogas )

-  دیزل (- Standby, Prime, Continuous Diesel )

-  مازوت سوز ( Heavy Fuel Oil )

مشاور و مجری نیروگاه های تولید پراکنده و تولید همزمان قدرت و حرارت(CHP & CCHP)

ارائه خدمات پس از فروش

اولین نیروگاه تولیدپراکنده ایران

کارفرما، مجری و بهره بردار اولین نیروگاه تولید پراکنده ایران - نظرآباد 1384

خدمات مشاوره

مشاوره جهت انتخاب و خرید مولد

مشاوره جهت اخذ مجوزهای احداث نیروگاه

اعلانیرو

شرکت اعلانیرو تامین کننده مولدهای گازی و دیزلی